Nén và resize ảnh hàng loạt trong Photoshop

Bạn đang cần nén và resize ảnh hàng loạt (toàn bộ thư mục ảnh), chức năng Image Processor trong Photoshop sẽ giải quyết đồng thời cả 2 việc trên cùng một lúc.

Nén và Resize giúp tối ưu dung lượng của hình ảnh

Bước 1: trong Photoshop, chọn File > Scripts > Image Processor

Mở chức năng Image Processor trong Photoshop

 Bước 2: Thiết lập các thông số nén và giới hạn kích thước của ảnh.

Điều chỉnh độ nén Quality và quy định kích thước ảnh

(1). Select Folder là thư mục chứa hình ảnh cần nén và resize.

(2). Chọn thư mục xuất file, hoặc để mặc định như trên.

(3). File Types: Điều chỉnh chất lượng (Quality) để giá trị tầm 6-8 là hợp lý.

=> Để càng thấp tỉ lệ nén càng cao nhưng chất lượng sẽ bị giảm.

(4). Resize to Fit: Quy định kích thước ảnh tối đa (chiều cao tối đa hoặc chiều rộng tối đa), ảnh sẽ được scale theo đúng tỷ lệ.

=> Nếu bạn không muốn thay đổi kích thước ảnh thì bỏ chọn mục này.

Bước 3: Nhấn Run và đợi kết quả.

Nhấn run và chờ máy tính xử lý

Như vậy chúng ta đã biết cách giảm dung lượng và resize ảnh hàng loạt bằng Photoshop một cách đơn giản và nhanh chóng.

Chúc các bạn thành công!

Bình luận của bạn