Khôi phục lại cài đặt mặc định ban đầu của Photoshop

Để reset các cài đặt trong Photoshop về mặc định chúng ta chỉ cần xóa tệp Preferences, là file ghi nhớ các cài đặt của người dùng, cách làm như sau:

Cách 1: Nếu Photoshop đang hoạt động

 • Bước 1: Mở hộp thoại Preferences
  Đối với Windows, chọn File > Preferences > General (phím tắt là Ctrl + K)
  Đối với Mac trên thanh menu chọn Photoshop CC > Preferences > General

  Hộp thoại Preferences, phím tắt CTRL + K (hoặc Command + K)

 • Bước 2: Chọn “Reset Preferences On Quit”
  Vào mục cài đặt chung General và chọn Reset Preferences On Quit

Chọn Reset Preferences On Quit

 • Bước 3: Chọn “Yes” để xác nhận
  Một thông báo hiện ra, hỏi bạn có chắc chắn muốn thiết lập lại các Preferences khi bạn thoát khỏi Photoshop. Nhấn OK:

Chọn ‘Yes’ để đồng ý

 • Bước 4: Thoát ra và vào lại Photoshop
  Để thiết lập được áp dụng phải thoát phần mềm: File > Exit (Win) hoặc Photoshop > Quit Photoshop CC (Mac).
  Lần kế tiếp khi mở vào lại thì Photoshop tự khôi phục các cài đặt về mặc định ban đầu.

Cách 2: Dùng phím tắt để mở Photoshop

Cách này áp dụng khi chúng ta thoát photoshop và sẽ mở lại bằng tổ hợp phím, tuy nhiên một số máy tính sẽ khó bấm (có thể do từng loại bàn phím)

 • Bước 1: Mở bằng tổ hợp phím
  Hãy đảm bảo là bạn đã đóng Photoshop nhé. Sau khi đóng lại:
  Nhấn và giữ phím Ctrl + Alt + Shift (với Windows)  hoặc Shift + Command + Option (với Mac), đồng thời mở lại Photoshop.

Có thể dùng tổ hợp phím kết hợp chuột phải chọn Open

 • Bước 2: Xóa tệp Preferences của Photoshop
  Trước khi Photoshop chạy, có một thông báo hiện lên hỏi có muốn xóa tệp tin Adobe Photoshop Settings. Đây chính là tệp Preferences của Photoshop. Chọn YES để xóa:

Chọn Yes để xóa tất cả các cài đặt

Sau khi nhấn Yes, tất cả các cài đặt được khôi phục về cài đặt gốc của Photoshop.

Như vậy là chúng ta đã biết cách reset photoshop, chúc các bạn thành công.

2 Comments

 1. cach 2 sai 16/10/2020

Bình luận của bạn