Thêm chức năng đếm lượt mua hàng WooCommerce

Đôi khi chúng ta cần hiển thị số lượng người đã mua sản phẩm trên website để tạo uy tín với khách hàng mới nhằm mục đích đẩy mạnh bán hàng.

Nếu bạn đang dùng wordpress và woocommerce để tạo gian hàng thì thủ thuật đếm lượt mua hàng woocommerce chắc hẳn sẽ có ích với bạn:

Hiển thị lượt mua cho từng sản phẩm

Cách thực hiện như sau:

Tại trang quản lý: Giao diện → sửa → functions.php

Chèn đoạn code sau vào function.php

/* Count order */
add_action( 'woocommerce_shop_loop_item_title', 'wc_product_sold_count', 11 );
function wc_product_sold_count() {
global $product;
$units_sold = get_post_meta( $product->id, 'total_sales', true );
echo '<p>' . sprintf( __( 'Đơn hàng: %s', 'woocommerce' ), $units_sold ) . '</p>';
}

Đoạn code trên giúp hiển thị số đơn hàng ngay dưới tiêu đề sản phẩm ở danh mục sản phẩm. Xong!

Nếu muốn hiển thị lượt mua hàng woocommerce ở vị trí khác chúng ta có thể thay đoạn ‘woocommerce_shop_loop_item_title’ theo bảng sau:

Sử dụng Action Hook của WooCommerce

Chúc các bạn thành công!

Bình luận của bạn