Cách hiển thị 2 hoặc nhiều ảnh một lúc trong Photoshop

Khi chúng ta mở nhiều hình ảnh, Photoshop sẽ hiển thị ảnh dưới dạng các tab.

Theo mặc định, dù đã mở bao nhiêu bức ảnh đi nữa thì Photoshop cũng chỉ hiển thị một hình ảnh trong vùng làm việc.

Mặc đinh, photoshop chỉ hiển thị 1 ảnh

Chúng ta có thể sử dụng phím CTRL + TAB để chuyển đổi giữa các tab hình ảnh.

Tuy nhiên, đôi lúc chúng ta vẫn cần hiển thị đồng thời nhiều ảnh một lúc để so sánh màu sắc hay chỉnh sửa.

* Cách xem hai hoặc nhiều hình ảnh trên màn hình cùng một lúc trong Photoshop

Vào Window -> Arrange -> Tile All Vertically. để hiển thị toàn bộ các hình ảnh đã mở dưới dạng cột.

Ở đây mình có 3 ảnh, nên sẽ chọn 3-up Vertical.

Hiển thị hình ảnh dưới dạng 3 cột

Kết quả sau khi chọn hiển thị dạng 3 cột:

Hiển thị 3 ảnh cùng một lúc trong photoshop

Có nhiều chế độ hiển thị, ví dụ 2 cột, 2 hàng, 3 cột hoặc 3 hàng, v…v…

Để trở về chế độ xem mặc định, chọn Window -> Arrange -> Consolidate all to tabs

Chúc các bạn thành công!

Bình luận của bạn